[AUTOIT] Thay thế phím liệt bằng phím khác trên bàn phím

Hôm nay thằng em nó hỏi nhờ. Bàn phím nó bị liệt một phím. Mà dịch nên ở quê không mang đi thay được nên nhờ làm 1 script để thay thế phím [ thành phím số 0 cho nó Lang thang trên autoitscript có đoạn script này và xào nấu lại cho phù hợp #include …

Tungtata-
Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào