Kích hoạt bản quyền Sublime Text 4 phiên bản 4107

Đợt rồi nó hỏi update lên Sublime Text 4 mãi, ngứa mắt quá bấm update lên. Chưa thấy gì khác biệt ngoài cái đoạn đầu load hơi lâu và cái bộ color highlight chưa quen mắt. Mất tiền mua mâm, thì đâm cho thủng Thế là mình mò active nó cho đỡ hỏi popup …

Tungtata-

[AUTOIT] Thay thế phím liệt bằng phím khác trên bàn phím

Hôm nay thằng em nó hỏi nhờ. Bàn phím nó bị liệt một phím. Mà dịch nên ở quê không mang đi thay được nên nhờ làm 1 script để thay thế phím [ thành phím số 0 cho nó Lang thang trên autoitscript có đoạn script này và xào nấu lại cho phù hợp #include …

Tungtata-
Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào