Chặn quảng cáo Viber PC app đơn giản

Viber PC từ phiên bản cập nhật 11.4.0 xuất hiện thêm một một khung quảng cáo ở phần danh sách liên lạc. Dù quảng cáo cũng khá nhỏ thôi nhưng nó làm danh sách cuộc hội thoại bị ngắn lại. Hơi khó chịu. Tất nhiên dùng ứng dụng miễn phí thì nên chấp…

Tungtata-
Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào