Kích hoạt bản quyền Sublime Text 4 phiên bản 4107

Đợt rồi nó hỏi update lên Sublime Text 4 mãi, ngứa mắt quá bấm update lên.

Chưa thấy gì khác biệt ngoài cái đoạn đầu load hơi lâu và cái bộ color highlight chưa quen mắt.

Mất tiền mua mâm, thì đâm cho thủng
Thế là mình mò active nó cho đỡ hỏi popup lúc lưu. Và mò mẫm được 1 cách active rất hay trên Internet mà không cần dùng keygen hay phần mềm thứ 3 nào

Bước 1: Mở thư mục chứa Sublime Text của bạn lên. Như của mình nằm ở

C:\Program Files\Sublime Text 3

Bước 2: Mở file sublime_text.exe lên bằng trình Hex Editor nào đó bất kỳ nếu không thì mở bằng site này https://hexed.it/. Tìm tới đoạn byte sau

80 38 00 74 2C 49 ta thay thành FE 00 90 74 2C 49

Sau đó lưu lại thay thế file sublime_text.exe cũ

Bước 3: Mở Sublime lên điền key sau


----- BEGIN LICENSE -----
TwitterInc
200 User License
EA7E-890007
1D77F72E 390CDD93 4DCBA022 FAF60790
61AA12C0 A37081C5 D0316412 4584D136
94D7F7D4 95BC8C1C 527DA828 560BB037
D1EDDD8C AE7B379F 50C9D69D B35179EF
2FE898C4 8E4277A8 555CE714 E1FB0E43
D5D52613 C3D12E98 BC49967F 7652EED2
9D2D2E61 67610860 6D338B72 5CF95C69
E36B85CC 84991F19 7575D828 470A92AB
------ END LICENSE ------

 

Ấn OK báo lỗi kệ nó vậy là xong nhé!


Chúc anh em vui vẻ

Mới hơn Cũ hơn