MiFirm - Get lastest firmware of any Xiaomi phone - Tải ROM mới nhất mọi máy Xiaomi

English:
Hi
This is a small tool to find any Xiaomi phone lastest firmware if available
This tool will embedded a small shortlink, just wait 5 secs and press SKIP THIS AD to download.
Shortlink will be small support to make a better tool later.
No ads version may release later
====================
Vietnamese:
Xin chào
Phần mềm nhỏ này dùng để tìm ROM mới nhất cho bất cứ điện thoại Xiaomi nào nếu có sẵn
Phần mềm sẽ nhúng một shortlink nhỏ, vui lòng đợi 5 giây và ấn SKIP THIS AD để download
Shortlink sẽ hỗ trợ một chút để tôi làm những phần mềm tốt hơn
Phiên bản không shortlink có thể phát hành sau.

Language: English
Code language: AutoIT
Author: Tungtata
Release: 20/06/2018
Update: 23/06/2018
Version: 0.0.0.3
Changelog: 
- Optimize get speed
- Add Singleton (Ignore duplicate run app)
- Fix some bug


NEW: Web version of Mi Firm - more easy, no need to download tool

Download: Link removed

Have fun!


Mới hơn Cũ hơn