Chặn quảng cáo Viber PC app đơn giản


Viber PC từ phiên bản cập nhật 11.4.0 xuất hiện thêm một một khung quảng cáo ở phần danh sách liên lạc. Dù quảng cáo cũng khá nhỏ thôi nhưng nó làm danh sách cuộc hội thoại bị ngắn lại. Hơi khó chịu.
Tất nhiên dùng ứng dụng miễn phí thì nên chấp nhận quảng cáo để ứng dụng phát triển. Tuy nhiên nếu thấy nó quá vướng víu. Mình sẽ hướng dẫn các bạn chặn quảng cáo này chỉ trong một nốt nhạc

Quảng cáo lúc đầu sẽ như này


Sau khi tiến hành debug cơ bản thì thấy cái này cũng đơn giản thôi. Mình chỉ cần chặn địa chỉ cung cấp quảng cáo là xong. 
 
Màn hình debug
Vậy chỉ cần chặn bằng một trong những cách: sửa file hosts, chặn trên router...
Mình chọn cách cục bộ và đơn giản nhất là sửa file hosts
C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts
Mình tiến hành thêm dòng sau
127.0.0.0 s-bid.rmp.rakuten.com
Rồi giờ lưu lại. Notepad++ cần chạy với quyền administrator nhé.
Giờ tắt Viber bật lại nhé


Vậy là xong rồi. Đơn giản mà phải không? Chúc các bạn thành công
Mới hơn Cũ hơn